Vi har tillfälliga tekniska problem i vår telefonkundtjänst.
Vi ber om ursäkt och ber er att ringa in senare eller skicka oss ett mejl till info@segoria.se

×

Behandling av personuppgifter

När du kontaktar oss kan vi behöva be om personliga uppgifter som namn, personnummer och adress- och kontaktuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Uppgifterna lagras hos oss under tiden vi hanterar ärendet, eller så länge som våra tillsynsmyndigheter föreskriver.

Vi säljer aldrig uppgifterna till tredje man, men i den mån det krävs kan informationen komma att lämnas ut till domstolar och andra myndigheter i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter.

En gång per år har du rätt att, utan kostnad, få ett utdrag över vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Personuppgiftsansvarig är Klarna Bank AB (publ) och en begäran om utdrag ska skickas in skriftligen, antingen per mejl till dataskydd(at)klarna.se eller per post till Klarna Bank AB (publ), att: Dataskydd, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Om du skulle upptäcka att vi har felaktiga uppgifter har du även rätt att begära rättelse. Klicka på länken för mer information om dataskyddspolicyn.